خبرنامه

مشترک شوید و اطلاعات جدید و بهترین شـوید اطلاعات تخفیف ها را در ایمیل خود به صورت روزانه در یافت کنید

مقالات مفید

Mr. Mr. ۱۳۹۵/۸/۸ Mr. Mr. ۱۳۹۵/۸/۸ Mr. Mr. ۱۳۹۵/۸/۸ Mr. Mr. ۱۳۹۵/۸/۸ Mr. Mr. ۱۳۹۵/۸/۸ Mr. Mr. ۱۳۹۵/۸/۸ Mr. Mr. ۱۳۹۳/۸/۱۸ Mr. Mr. ۱۳۹۳/۸/۱۸ Mr. Mr. ۱۳۹۳/۸/۱۸ فروش اینترنتی پستی Watch zeitlos 8119 فروش اینترنتی پستی Watch zeitlos 8119 ۱۳۹۳/۶/۴
جهت یابی با ساعت مچی

جهت یابی با ساعت مچی

با كمك يك ساعت عقربه دار مي توان راستاي شمال - جنوب را مشخص نمود. ساعت خود را در مقابل چشمان خود نگه داريد و آن را طوري بچرخانيد و بدست بگيريد كه نوك عقربه ساعت شمار به سمت خورشيد گرفته شود در اين حالت نيمساز زاويه بين عقربه ساعت شمار و عدد 12 بر روي ساعت،راستاي جنوب را مشخص مي كند و جهت مخالف آن راستاي شمال را نشان مي دهد . البته بايد در نظر داشته باشيد كه اين قاعده در نيمكره شمالي اینگونه است و...

و در نیمکره جنوبی كاملا برعكس مي باشد. يعني در هنگام تعيين راستاي شمال و جنوب بايد عدد 12 بر روي ساعت را به طرف خورشيد گرفته و نيمساز زاويه بين عدد 12 و عقربه ساعت شمار راستاي شمال را نشان مي دهد. يكي از نكاتي كه بايد توجه داشته باشيد اين است كه اگر ساعت شما بر روي ساعتي غير از ساعت واقعي (زماني كه ساعت رسمي كشور را براي استفاده از روشنايي روز يك ساعت جلو مي برند) تنظيم است بايد نيمساز زاويه بين عقربه ساعت شمار با عدد 13 يا همان 1 را در نظر بگيريد.

جهت یابی به کمک ساعت مچی

نكته ديگر اينكه بسياري از مردم داراي ساعت ديجيتالي مي باشند . براي تعيين جهت كافي است كه ساعت را خوانده و سپس روي كاغذ ساعتي عقربه دار كه همان ساعت را نشان مي دهد رسم كنيد و در همان لحظه بدون اينكه وقت را صرف كنيد با استفاده از اين ساعت كاغذي طبق مراحل بالا راستاي شمال - جنوب را پيدا كنيد. اين روش در هواي مه آلود و هنگامي كه تنها هاله اي از خورشيد در آسمان مشخص است و جايگاه آن بخوبي قابل تشخيص نيست نيز كاربرد دارد. در اين حالت كافي است كه يك تكه چوب نازك داشته باشيم و آن را بصورت قائم در زمين فرو كنيم و سايه آن در روي زمين هم راستا با جهت تابش خورشيد بر روي زمين مي افتد كه نوك سايه دقيقا در جهت مخالف خورشيد قرار مي گيرد. حال كه جايگاه خورشيد مشخص شده است مي توان از روش شرح داده شده راستاي شمال - جنوب را مشخص كرد.

جهت یابی به کمک ساعت مچی

موقعیت عقربه ها و جهت های جغرافیایی

حتما این سایت رو هم به دوستان خود معرفی کنید